Units geplaatst bij locatie ’t Pieterke

Afgelopen week zijn in de achtertuin van locatie ’t Pieterke in Eijsden units geplaatst die extra woonruimte gaan bieden aan 3 cliënten.

De units hebben een moderne uitstraling en zijn van alle gemakken voorzien.

Met dank aan #Servatius voor het tot stand brengen van deze uitbreiding.

De “Oude Vleeschhouwerij”.

 

Per 1 december 2021 beschikt WonenPlus over 5 unieke appartementen midden in het Centrum van Geleen gevestigd in de “Oude Vleeschhouwerij”.

De moderne, ruime en lichte appartementen, met oog voor details uit het verleden, zijn voor individuele bewoning en beschikken over een eigen woon- en slaapkamer, een moderne keuken en eigen sanitair.

Bewoners hebben de mogelijkheid om bij calamiteiten terug te vallen op de consultatiedienst van WonenPlus.

Woonplezier

Vandaag nemen ook de eerste bewoners hun intrek in de “Oude Vleeschhouwerij”.

Wij wensen ze veel woonplezier toe.

 

Clique Magazine

Bij WonenPlus zijn de bewoners als ieder ander mens

Tijdens de coronacrisis, toen het merendeel van de zorginstellingen hermetisch van de buitenwereld werden afgesloten, koos WonenPlus bewust voor een open aanpak, waarbij de bewoners naar buiten konden als ze dat wilden. Dat had alles te maken met de overtuiging dat ook mensen met een beperking recht hebben op individuele keuzes en een volwaardig burgerschap. Daarbij horen dezelfde grondrechten en plichten als die voor andere burgers gelden.

GANGBARE UITGANGSPUNTEN

De keuze van WonenPlus wordt als bijzonder ervaren, maar komt volgens zorgmanager Corina Exposito voort uit gangbare uitgangspunten. “Onze visie wordt door vrijwel elke organisatie onderschreven. Dat de cliënt centraal staat vindt eigenlijk iedereen wel, maar dat wij er praktische consequenties aan verbinden is blijkbaar bijzonder. Wij vinden die acties echter heel normaal.” Misschien heeft het te maken met de bewuste kleinschaligheid die WonenPlus al zo’n twintig jaar kenmerkt. Exposito: “Kleinschaligheid geeft ruimte voor mensgerichte benadering van cliënten. Protocollen hoeven nooit te overheersen. Daar zijn we alert op, we willen niet verzanden in overbodige bureaucratische routinehandelingen.”

PERSOONSGERICHTE HULP

WonenPlus is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met psychiatrische en afhankelijkheidsproblematiek. WonenPlus ontvangt cliënten die soms moeilijk bij andere instellingen terecht kunnen. “Het gaat om de beste hulp voor een persoon, we sluiten ons niet af voor complexe problematiek. We bieden ook verpleegkundige hulp als dat nodig is, en bewoners kunnen hier sterven als ze dat willen. Dat schept vertrouwen, bewoners voelen zich hier op hun gemak.”

‘NET ALS JIJ’

In de documentaire ‘Net als jij’, die een impressie geeft van het dagelijks leven van enkele bewoners van WonenPlus, valt op hoezeer men hier zichzelf kan zijn, hoe menswaardig bewoners hier leven. “Deze documentaire is gemaakt in de coronatijd, toen om ons heen de deuren werden gesloten en er slechts bestuurders aan het woord leken te komen. Wij wilden de stem van bewoners laten horen en laten zien wat hén beweegt.” Het resultaat is indrukwekkend en pleit beslist voor de manier waarop WonenPlus met corona is omgegaan. “Ieder mens heeft vrijheid! Het zit niet in ons DNA om mensen op te sluiten. Natuurlijk hielden we ons wel aan de algemene regels, zoals afstand houden, maar dat moest elke burger. Ook ontvingen we geen bezoek van buiten. Maar de bewoners konden wel naar buiten en daar contact hebben met anderen.” Het open beleid heeft bewoners en zorgverleners in elk geval geen kwaad gedaan, niemand van WonenPlus is besmet geraakt.

Benieuwd naar de documentaire ‘Net als jij’? Bekijk hem op: www.wonenplus.nl/net-als-jij/

Net als jij

‘Net als jij’ is een korte documentaire over de cliënten, medewerkers en het bestuur van zorgorganisatie WonenPlus, ten tijde van de Corona-lockdown.
Tijdens het vormgeven van een veilig Corona-protocol wilde WonenPlus haar visie op normalisatie overeind houden: autonomie en zelfbeschikkingsrecht moesten volgens de organisatie ook in deze crisis centraal staan voor de cliënt. Er volgde om die reden geen geheel contactverbod voor cliënten: zij mochten de deur uit wanneer zij daar zelf voor kozen. Een uitzonderlijke werkwijze, blijkt met terugwerkende kracht.
Zowel cliënten, medewerkers als bestuurder Will Linssen leggen in deze film uit hoe zij deze periode beleefden.
Camera – Emo Weemhoff
Geluid – Myrtle Straatman
Kleurcorrectie – Juri de Wolf

Montage & Regie – Nathalie Crum

Certificering

WonenPlus heeft op woensdag 4 maart de driedaagse ISO9001 certificering door DNV succesvol afgesloten. Over een paar weken nemen we afscheid van HKZ.

Een succesvolle transmissie door de geweldige inzet van medewerkers, cliënten en Danny Jeurissen van Ateron