Clique Magazine

Bij WonenPlus zijn de bewoners als ieder ander mens

Tijdens de coronacrisis, toen het merendeel van de zorginstellingen hermetisch van de buitenwereld werden afgesloten, koos WonenPlus bewust voor een open aanpak, waarbij de bewoners naar buiten konden als ze dat wilden. Dat had alles te maken met de overtuiging dat ook mensen met een beperking recht hebben op individuele keuzes en een volwaardig burgerschap. Daarbij horen dezelfde grondrechten en plichten als die voor andere burgers gelden.

GANGBARE UITGANGSPUNTEN

De keuze van WonenPlus wordt als bijzonder ervaren, maar komt volgens zorgmanager Corina Exposito voort uit gangbare uitgangspunten. “Onze visie wordt door vrijwel elke organisatie onderschreven. Dat de cliënt centraal staat vindt eigenlijk iedereen wel, maar dat wij er praktische consequenties aan verbinden is blijkbaar bijzonder. Wij vinden die acties echter heel normaal.” Misschien heeft het te maken met de bewuste kleinschaligheid die WonenPlus al zo’n twintig jaar kenmerkt. Exposito: “Kleinschaligheid geeft ruimte voor mensgerichte benadering van cliënten. Protocollen hoeven nooit te overheersen. Daar zijn we alert op, we willen niet verzanden in overbodige bureaucratische routinehandelingen.”

PERSOONSGERICHTE HULP

WonenPlus is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met psychiatrische en afhankelijkheidsproblematiek. WonenPlus ontvangt cliënten die soms moeilijk bij andere instellingen terecht kunnen. “Het gaat om de beste hulp voor een persoon, we sluiten ons niet af voor complexe problematiek. We bieden ook verpleegkundige hulp als dat nodig is, en bewoners kunnen hier sterven als ze dat willen. Dat schept vertrouwen, bewoners voelen zich hier op hun gemak.”

‘NET ALS JIJ’

In de documentaire ‘Net als jij’, die een impressie geeft van het dagelijks leven van enkele bewoners van WonenPlus, valt op hoezeer men hier zichzelf kan zijn, hoe menswaardig bewoners hier leven. “Deze documentaire is gemaakt in de coronatijd, toen om ons heen de deuren werden gesloten en er slechts bestuurders aan het woord leken te komen. Wij wilden de stem van bewoners laten horen en laten zien wat hén beweegt.” Het resultaat is indrukwekkend en pleit beslist voor de manier waarop WonenPlus met corona is omgegaan. “Ieder mens heeft vrijheid! Het zit niet in ons DNA om mensen op te sluiten. Natuurlijk hielden we ons wel aan de algemene regels, zoals afstand houden, maar dat moest elke burger. Ook ontvingen we geen bezoek van buiten. Maar de bewoners konden wel naar buiten en daar contact hebben met anderen.” Het open beleid heeft bewoners en zorgverleners in elk geval geen kwaad gedaan, niemand van WonenPlus is besmet geraakt.

Benieuwd naar de documentaire ‘Net als jij’? Bekijk hem op: www.wonenplus.nl/net-als-jij/

Net als jij

‘Net als jij’ is een korte documentaire over de cliënten, medewerkers en het bestuur van zorgorganisatie WonenPlus, ten tijde van de Corona-lockdown.
Tijdens het vormgeven van een veilig Corona-protocol wilde WonenPlus haar visie op normalisatie overeind houden: autonomie en zelfbeschikkingsrecht moesten volgens de organisatie ook in deze crisis centraal staan voor de cliënt. Er volgde om die reden geen geheel contactverbod voor cliënten: zij mochten de deur uit wanneer zij daar zelf voor kozen. Een uitzonderlijke werkwijze, blijkt met terugwerkende kracht.
Zowel cliënten, medewerkers als bestuurder Will Linssen leggen in deze film uit hoe zij deze periode beleefden.
Camera – Emo Weemhoff
Geluid – Myrtle Straatman
Kleurcorrectie – Juri de Wolf

Montage & Regie – Nathalie Crum

Certificering

WonenPlus heeft op woensdag 4 maart de driedaagse ISO9001 certificering door DNV succesvol afgesloten. Over een paar weken nemen we afscheid van HKZ.

Een succesvolle transmissie door de geweldige inzet van medewerkers, cliënten en Danny Jeurissen van Ateron

Pitch volwaardig leven!

Op 15 mei jl. is Corina Straatman met Cato Smolenaars en Matty Ramakers naar een landelijke Pitch rondom vernieuwingstrajecten “begeleiding à la carte” geweest om het principe van de locatie Vermeerstraat te promoten.

Het unieke samenwerkingsverband en de pitch die ze hebben gegeven heeft geleid tot het volgende:

 


 

Beste aanbieder,

Graag informeren we u dat u door bent in het vernieuwingstraject ‘Begeleiding à la Carte’, onderdeel van het programma Volwaardig leven.

Wij hebben dit besloten op basis van uw voorstel en uw pitch op 15 mei. Hierin hebben we ons laten adviseren door cliënten, naasten en zorgmedewerkers. Zij hebben gekeken naar de impact van uw voorstel op cliënten, naasten en medewerkers en dit positief beoordeeld. Er is daarbij nog meegegeven dat uw voorstel verder geconcretiseerd kan worden. Dit willen we in het individuele intakegesprek dat in de zomer zal plaatsvinden, met u bespreken.

Op 1 juli zal de kick-off bijeenkomst zijn in Den Haag op het ministerie van VWS van 13.30-17.30 uur (incl. borrel). U ontvangt hier binnenkort meer informatie over, maar blokkeer de middag alvast voor één, maximaal twee, van uw medewerkers, waaronder de projectleider van het voorstel.

Op de websites www.volwaardig-leven.nl en https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ kunt u actuele informatie over Begeleiding à la Carte vinden.

 


 

Op naar de volgende stap!
Proficiat Corina, Cato en Matty!

Gast van de burgemeester Desiree Esser doet aan Weert-promotie

Desiree Esser laat zien dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn voor de gast van de burgemeester.

Desiree Esser gaat regelmatig met burgemeester Jos Heijmans mee op werkbezoek. Zo was ze aanwezig bij een bezoek aan een diamanten bruidspaar, stond ze tijdens de Abdicatie naast de burgemeester te stralen op de kar en deelt ze straks tijdens de Lintjesregen de bloemen uit. Desiree is dit jaar de gast van de burgemeester en geniet daar met volle teugen van.

Als er wat in de stad te doen is, is de kans groot dat Desiree Esser erbij is. Of het nu de Paardenmarkt, braderie of de kermis is. Met haar mobiele telefoon maakt ze foto´s en plaatst die op Facebook. Ook deelt ze berichten van lokale online nieuwssites. Ik promoot Weert. De mensen zijn aardig. En de stad is historisch, compact, rustig en toch is er van alles te doen. Ik hou van Weert,” vertelt Desiree die in mei dertig wordt. “Ik wilde al heel lang gast van de burgemeester worden. Een jaar geleden vroeg ik aan de burgemeester om eens iemand met een beperking te benoemen. Mensen met een beperking horen er ook bij en ik vind het belangrijk om te laten zien dat iemand met een beperking dit ook kan.”

Desiree is in Heerlen geboren, heeft op meerdere plaatsen gewoond en in 2014 kwam ze naar Weert. Mei dit jaar verhuist ze naar het zelfstandig begeleid wooncomplex van de stichting Wonenplus aan de Doctor Kuyperstraat in Weert. Doordeweeks werkt Desiree als allround medewerkster bij dagbesteding De Habbekrats. Daar werkt ze in de winkel die tweedehands baby- en kinderkleding verkoopt in de Beekstraat in Weert. “Ik doe van alles. Sorteren, controleren, wassen, strijken en nog veel meer. Nu ik gast van de burgemeester ben, heb ik werkverlof en werk ik iets minder dagdelen.” Naast Weert promoten doet Desiree in haar vrije tijd ook aan wandelen en hardlopen. De Singelloop heeft ze al een paar keer gelopen en dat de winnaar haar drie keer heeft ingehaald, deert haar niet. Meedoen is belangrijker dan winnen.

Het initiatief ‘gast van de burgemeester´ is in 2008 ontstaan en komt voort uit de toenmalige Jongerenraad. Het doel is jongeren actief bij het burgerschap te betrekken en de jongerenparticipatie te stimuleren. Voor jongeren is het een kans om van dichtbij een kijkje te nemen in de wereld van bestuur en politiek. “Door mee te lopen met de burgemeester maken de jongeren op een actieve manier kennis met de rol en functie van de burgemeester,” legt Monique Hulsbosch, kabinet burgemeester en wethouders, uit. “We proberen een of twee activiteiten per maand in te plannen. Het moet voor beide partijen leuk en leerzaam blijven.”

Desiree is inmiddels de zeventiende gast van de burgemeester. Zij en de burgemeester kunnen het goed met elkaar vinden. “Als de burgemeester mij ziet, is zijn dag helemaal goed,” lacht Desiree. Om haar nek hangt een speciale ambtsketen. “Ik heb die altijd in de buurt. Als ze me bellen of appen, hoef ik hem maar te pakken en om te doen.” Trots laat ze haar ambtsketen zien. “Op de achterkant staat mijn naam en aan het eind van het jaar mag ik hem houden.” Niet alleen mag de gast van de burgemeester een jaar lang in de keuken van de burgemeester kijken. De burgemeester vindt het ook leuk om een kijkje te nemen in het leven van zijn gast. Desiree nodigt de burgemeester daarom uit voor een persoonlijke rondleiding in de Habbekrats en omdat Desiree ontzettend veel van de kermis houdt, mag ze straks in september de kermis meehelpen openschieten. Op de vraag wat Desiree na haar aftreden wil gaan doen, antwoordt ze stellig: “Vrijwilligerswerk bij de gemeente Weert!”