Welkom!

 

Afgelopen week hebben onze nieuwe collega’s, die samen team Rijckholt gaan vormen, genoten van een high-tea gemaakt door de dagbesteding. Deze eerste kennismaking was geslaagd.

Goede zorg bieden aan de doelgroep V&V Plus ontstaat niet vanzelf. Daarom start in de maand januari een uitgebreid inwerkprogramma.

De inwerkperiode is ter voorbereiding op het nieuwe werk en om elkaar onderling beter te leren kennen. Wij hopen zo te ondersteunen om vanuit vertrouwen de kennis en expertise in te zetten in het werk.

Aansluitend heten we 23 januari 2023 onze eerste cliënten welkom.

Een unieke ervaring om een compleet nieuw team te vormen voor een nieuwe locatie. Maar wij hebben er zin in!

Toekomstmuziek

Onlangs hebben we gezamenlijk toekomstmuziek gemaakt.
Onder leiding van Richard de Hoop hebben we ons een beeld proberen te vormen hoe wij als team zouden klinken. Welke noten spelen we samen, welke woorden zingen we dan en welke instrumenten gebruiken we?
Ieder individu is vanuit zijn eigen kwaliteiten en karakter een muziekinstrument. Maar hoe laat je al die verschillende muziekinstrumenten met elkaar samenwerken?
Kortom “I’ve got the music in me” en samen maken we een evergreen!

WonenPlus 25 jaar

Dit jaar bestaat WonenPlus 25 jaar. Het hele jaar zijn er activiteiten geweest zoals etentjes voor cliënten en medewerkers en het uitstapje naar Toverland in april jl. met onze cliënten.
Maar afgelopen vrijdag was de ontknoping met een personeelsfeest.
Een geslaagde dag waarbij we met trots mogen terugkijken op 25 jaar WonenPlus.
WonenPlus geeft ruimte aan mensen met meervoudige complexe problemen. We hebben hierdoor een stevig fundament in het zorglandschap en tot in Den Haag is inmiddels zichtbaar dat we iets doen dat vrijwel nergens anders gedaan wordt. Iets dat aansluit bij de transitie die de komende jaren op de gehele zorg afkomt.
Dit doen we gewoon. Zo gewoon, dat we zelf niet zien dat het bijzonder is.  WonenPlus zijn wij allemaal!

Units geplaatst bij locatie ’t Pieterke

Afgelopen week zijn in de achtertuin van locatie ’t Pieterke in Eijsden units geplaatst die extra woonruimte gaan bieden aan 3 cliënten.

De units hebben een moderne uitstraling en zijn van alle gemakken voorzien.

Met dank aan #Servatius voor het tot stand brengen van deze uitbreiding.

De “Oude Vleeschhouwerij”.

 

Per 1 december 2021 beschikt WonenPlus over 5 unieke appartementen midden in het Centrum van Geleen gevestigd in de “Oude Vleeschhouwerij”.

De moderne, ruime en lichte appartementen, met oog voor details uit het verleden, zijn voor individuele bewoning en beschikken over een eigen woon- en slaapkamer, een moderne keuken en eigen sanitair.

Bewoners hebben de mogelijkheid om bij calamiteiten terug te vallen op de consultatiedienst van WonenPlus.

Woonplezier

Vandaag nemen ook de eerste bewoners hun intrek in de “Oude Vleeschhouwerij”.

Wij wensen ze veel woonplezier toe.

 

Clique Magazine

Bij WonenPlus zijn de bewoners als ieder ander mens

Tijdens de coronacrisis, toen het merendeel van de zorginstellingen hermetisch van de buitenwereld werden afgesloten, koos WonenPlus bewust voor een open aanpak, waarbij de bewoners naar buiten konden als ze dat wilden. Dat had alles te maken met de overtuiging dat ook mensen met een beperking recht hebben op individuele keuzes en een volwaardig burgerschap. Daarbij horen dezelfde grondrechten en plichten als die voor andere burgers gelden.

GANGBARE UITGANGSPUNTEN

De keuze van WonenPlus wordt als bijzonder ervaren, maar komt volgens zorgmanager Corina Exposito voort uit gangbare uitgangspunten. “Onze visie wordt door vrijwel elke organisatie onderschreven. Dat de cliënt centraal staat vindt eigenlijk iedereen wel, maar dat wij er praktische consequenties aan verbinden is blijkbaar bijzonder. Wij vinden die acties echter heel normaal.” Misschien heeft het te maken met de bewuste kleinschaligheid die WonenPlus al zo’n twintig jaar kenmerkt. Exposito: “Kleinschaligheid geeft ruimte voor mensgerichte benadering van cliënten. Protocollen hoeven nooit te overheersen. Daar zijn we alert op, we willen niet verzanden in overbodige bureaucratische routinehandelingen.”

PERSOONSGERICHTE HULP

WonenPlus is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met psychiatrische en afhankelijkheidsproblematiek. WonenPlus ontvangt cliënten die soms moeilijk bij andere instellingen terecht kunnen. “Het gaat om de beste hulp voor een persoon, we sluiten ons niet af voor complexe problematiek. We bieden ook verpleegkundige hulp als dat nodig is, en bewoners kunnen hier sterven als ze dat willen. Dat schept vertrouwen, bewoners voelen zich hier op hun gemak.”

‘NET ALS JIJ’

In de documentaire ‘Net als jij’, die een impressie geeft van het dagelijks leven van enkele bewoners van WonenPlus, valt op hoezeer men hier zichzelf kan zijn, hoe menswaardig bewoners hier leven. “Deze documentaire is gemaakt in de coronatijd, toen om ons heen de deuren werden gesloten en er slechts bestuurders aan het woord leken te komen. Wij wilden de stem van bewoners laten horen en laten zien wat hén beweegt.” Het resultaat is indrukwekkend en pleit beslist voor de manier waarop WonenPlus met corona is omgegaan. “Ieder mens heeft vrijheid! Het zit niet in ons DNA om mensen op te sluiten. Natuurlijk hielden we ons wel aan de algemene regels, zoals afstand houden, maar dat moest elke burger. Ook ontvingen we geen bezoek van buiten. Maar de bewoners konden wel naar buiten en daar contact hebben met anderen.” Het open beleid heeft bewoners en zorgverleners in elk geval geen kwaad gedaan, niemand van WonenPlus is besmet geraakt.

Benieuwd naar de documentaire ‘Net als jij’? Bekijk hem op: www.wonenplus.nl/net-als-jij/