Heb je een klacht? Krijg je het niet opgelost met je begeleiders en/of de manager? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting WonenPlus.
Een klacht kan ingediend worden per post, per mail of via het klachtenformulier op de website van Stichting WonenPlus.

Het postadres van de commissie is:
Stichting WonenPlus
T.a.v. de klachtencommissie
Rijksweg Zuid 170
6161BV Geleen
Gemeente Sittard - Geleen
Email: klachtencommissie@wonenplus.nu