Klachten

Informatie

Wat moet u doen wanneer u een klacht heeft? Hoe gaan wij met uw klacht om?

Cliëntvertrouwenspersoon

Bij deze persoon kunnen cliënten terecht met vragen, problemen of om iets te bespreken.

Vertrouwenspersoon Medewerkers

Bij deze persoon kunnen medewerkers terecht met vragen, problemen of om iets te bespreken.

Klachtenfunctionaris Cliënten

De klachtenfunctionaris ondersteunt bij het oplossen van uw klachten.

Klachtenfunctionaris Medewerkers

De klachtenfunctionaris ondersteunt bij het oplossen van uw klachten.

Klachtenreglement

Klik op deze tegel om het klachtenreglement te bekijken.