Deze website is eigendom van Stichting WonenPlus. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies en of maatwerk voor/aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

 

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

 

Werking website

Stichting WonenPlus doet haar uiterste best deze website foutloos en ononderbroken te laten functioneren. Een garantie kunnen wij echter niet geven. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaardt Stichting WonenPlus geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

 

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Stichting WonenPlus. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Stichting WonenPlus en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

 

Over de disclaimer

Stichting WonenPlus behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.