De intake

Bij de intaker van Stichting WonenPlus kunt u terecht voor alle vragen over:
  • mogelijkheden voor ondersteuning bij wonen
  • mogelijkheden voor ondersteuning bij dagbesteding
  • huisvesting in combinatie met woonbegeleiding
  • de optimale match tussen uw vraag/behoefte en de mogelijkheden die Stichting WonenPlus heeft
  • de optimale inzet van uw eigen netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers
  • de procedure van de zorgtoewijzing
  • de indicatiestelling
Voor ondersteuning bij wonen en dagbesteding dient u te beschikken over een geldige CIZ-indicatie en/of WMO-indicatie. Op basis hiervan sluiten wij met u een overeenkomst af.
Aan deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden verbonden. 

Meer informatie over de intake kunt u contact opnemen met de intaker van WonenPlus.