Indicatie

Bij Stichting WonenPlus kunt u ondersteuning krijgen wanneer u een geldige indicatie heeft. Om voor zorg in aanmerking te komen, stelt het Centrum IndicatieStelling (CIZ) en/of de WMO, dat er sprake moet zijn van bepaalde gezondheidsproblematiek. Dit noemen ze de grondslag. Bij Stichting WonenPlus kunt u voor ondersteuning terecht wanneer u een verstandelijke beperking heeft, maar ook mensen met een lichamelijke of psychiatrische beperking, of een combinatie hiervan, kunnen een beroep doen op de dienstverlening van en door Stichting WonenPlus.

Er zijn meerdere soorten indicaties, namelijk vanuit:
  • WMO (gemeente)
  • WMO beschermd wonen (centrumgemeente)
  • WLZ (zorgkantoor)