Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Wanneer u via de gemeente waarin u woont een beschikking heeft voor ondersteuning kan Stichting WonenPlus ondersteuning bieden bij:

Kijk voor meer informatie ook op de site van de rijksoverheid