Doelgroep

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel. 

Ongeveer een derde van de bewoners gaat na één tot twee jaar op zichzelf wonen, eventueel met lichte begeleiding. Een groot deel van de mensen blijft lange tijd in de beschermende woonvorm wonen.


Bescherming en begeleiding

Een professional komt regelmatig bij u aan huis. Dat kan een paar uur per week zijn, of veel intensiever. Er zijn ook beschermd woonlocaties waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

De begeleiders helpen bijvoorbeeld met het organiseren van het huishouden, de administratie of maken van een dagindeling. Een beschermende woonvorm biedt geen psychische behandeling. Daarvoor kan de huisarts of psychiater u een verwijzing geven.


Onder welke regeling valt beschermd wonen?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente als u van beschermd wonen gebruik wil maken. De gemeente kan uw aanvraag in behandeling nemen of u doorverwijzen naar de juiste persoon bij de 'centrumgemeente'. De toegang tot beschermd wonen wordt namelijk per centrumgemeente-regio geregeld, dus niet door iedere gemeente apart.
Bent u woonachtig in Zuid Limburg dan is  voor u de centrumgemeente Maastricht. Bent u woonachtig in Midden Limburg dan is voor u de centrumgemeente Venlo.  De manier van toegang tot beschermd wonen kan per regio verschillen.


Kijk voor meer informatie ook op de site van de rijksoverheid