Overzicht (aanvullende) producten en diensten

Stichting WonenPlus heeft een WTZI-toelating. Dit betekent dat zij zorg mag leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.
 
Stichting wonenPlus heeft een toelating om de volgende functies (producten) te leveren:
  • Begeleiding
  • Huishoudelijke verzorging
  • Persoonlijke verzorging
  • Verblijf
  • Verpleging
Stichting WonenPlus brengt kosten in rekening voor aanvullende producten en diensten zoals bijvoorbeeld waskosten, (extra) schoonmaak, (extra) maaltijden enzovoorts. In het overzicht van de aanvullende producten en diensten van Stichting WonenPlus leest u om welke diensten en producten het gaat en de kosten die hieraan verbonden zijn. Voor geen enkel product of dienst geldt dat afname verplicht is tenzij dit contractueel bijvoorbeeld door een dienstverleningovereenkomst, woonovereenkomst of huurovereenkomst onderling overeengekomen is.

Wilt u weten waar u recht op heeft in vanuit de WLZ, bezoek dan de site van zorginstituutnederland en lees daar over de wlz-kompas.