Skip to content

Merovingenstraat

Aan de Merovingenstraat verhuurt WonenPlus drie woningen. Deze woningen zijn onderverdeeld in beneden- en bovenwoningen. Hierdoor kunnen er 6 personen wonen. Iedere bewoner heeft hier zijn/haar eigen appartement. In één van de woningen is een kantoorruimte ingericht voor de medewerkers. Hierdoor hebben cliënten de mogelijkheid om, buiten de geplande ondersteuningstijden, evt. dringende vragen te stellen. Bewoners kunnen bij calamiteiten terugvallen op de consultatiedienst.

Foto's