Skip to content

Vermeerstraat

De locatie Vermeerstraat is per 1 mei 2019 samen met onze samenwerkingspartner “Moveoo” opgestart. Het zijn 22 zorgappartementen bedoeld voor cliënten vanuit onder andere onze eigen doelgroep (VG vaak in combinatie met GGZ en afhankelijkheidsproblematiek, zogezegd de complexere doelgroep) die extra zorgvragen hebben op lichamelijk vlak. In de afgelopen jaren is het onze ervaring dat het bijna onmogelijk is om onze doelgroep die deze extra zorg nodig heeft en eigenlijk door zou moeten stromen naar een V&V instelling niet plaatsbaar bleek te zijn om allerlei verschillende redenen. Hun achtergrond en de te verwachten problematiek speelt hier een grote rol bij ondanks dat er aangegeven wordt dat deze naar de achtergrond is geweken en de fysieke zorg naar de voorgrond is getreden.

Foto's