Vacature leden klachtencommissie

maandag, 2 september 2019
Wilt u een steentje bijdragen aan de behandeling van klachten en daarmee aan de kwaliteitsverbetering van WonenPlus?


Ten behoeve van de instelling is een commissie belast met de behandeling van klachten overeenkomstig het bepaalde in het klachtenreglement. De commissieleden worden benoemd door de bestuurder.
De klachtenbehandeling is primair gericht op genoegdoening van de klager. Secundair is de klachtenbehandeling gericht op het bewaken respectievelijk verbeteren van de kwaliteit van de verleende zorg en van arbeid. Dit vindt mede plaats door evaluatie, registratie en rapportage omtrent klachten en klachtenbehandeling.

Tenminste één lid wordt benoemd op voordracht van de cliëntenraad. Eén van de leden wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. De overige leden worden benoemd op voordracht van de bestuurder. Beide raden zullen in de procedure worden betrokken.

Voor het opvragen van het klachtenreglement kunt u mailen naar personeel@wonenplus.nu en voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bestuurder.

Reacties zien wij graag vóór 15 september 2019 tegemoet op personeel@wonenplus.nu onder vermelding van ď19.15 lid klachtencommissie".

Gesprekken zullen gevoerd worden in week 39 en 40.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Nieuwsoverzicht
Vacature dagbesteding

Vacature dagbesteding

woensdag, 2 oktober 2019
Vacature dagbesteding 24 uren!