10 jaren Clientmedezeggenschap bij Stichting WonenPlus

dinsdag, 18 augustus 2015
In augustus 2015 bestaat de cliëntenraad van Stichting WonenPlus 10 jaren. Een bijzonder moment om bij stil te staan en een gelegenheid om de Cliëntenraad van HARTE PROFICIAT te wensen.
Medezeggenschap, bij wet geregeld, in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Een hele lange naam en een hele mond vol. Maar deze wet betekent niks als er in de toetsbare praktijk niets mee gedaan wordt. Pas dan als alle cliënten en betrokkenen bij Stichting WonenPlus, weten en in de dagelijkse gang van zaken merken dat medezeggenschap geregeld is bij Stichting WonenPlus heeft de wet pas zin. Overigens zou het niet nodig zijn om deze wet überhaupt te hebben. In de missie en visie van Stichting WonenPlus en in de uitvoering van het werk is medezeggenschap voor alle betrokkenen ook al geregeld.
In de afgelopen tien jaren is er verschillende malen gesproken over wie er zitting moeten hebben in een cliëntenraad? De cliëntenraad én het management van Stichting WonenPlus zijn er van overtuigd dat een cliëntenraad louter en alleen moet bestaan uit cliënten, ondersteund door een coach. Anderen, met de beste bedoelingen, die zouden willen deelnemen aan de raad spreken niet de taal van de cliënt; voelen, denken en doen vanuit hun eigen perspectief. En daar is ook niks mis mee en dat kan ook niet anders. Je helemaal vereenzelvigen met een ander mens is gewoonweg niet mogelijk. Vragen van cliënten, adviezen en verzwaarde adviezen namens de achterban bestaand uit alle overige cliënten, en medezeggenschap moet vanuit het verstand en vanuit het gevoel van de betrokkene en gebaseerd op ervaringen van de betrokkene zelf komen.
En daarom behoort een cliëntenraad uit cliënten te bestaan. Medezeggenschap moet puur zijn. En dat dit goed, heel goed zelfs, kan, bewijst de cliëntenraad van Stichting WonenPlus al 10 jaren lang. Graag neem ik dan ook de ultieme kans met beide handen om ‘onze´ cliëntenraad, de cliëntenraad van Stichting WonenPlus van harte te feliciteren met dit 10 jarig bestaan.

Drs. HC. Cransveld

Raad van Bestuur Stichting WonenPlus
Geleen, augustus 2015
Nieuwsoverzicht
Vacature dagbesteding

Vacature dagbesteding

woensdag, 2 oktober 2019
Vacature dagbesteding 24 uren!
Vacature leden klachtencommissie

Vacature leden klachtencommissie

maandag, 2 september 2019
Wilt u een steentje bijdragen aan de behandeling van klachten en daarmee aan de kwaliteitsverbetering van WonenPlus?