Cliëntondersteuning Wet Langdurige zorg

donderdag, 30 juli 2015
Vanaf 2015 is er een nieuwe wet voor langdurige zorg: de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze wet regelt de zware zorg die tot en met 2014 onder de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt. De AWBZ bestaat niet meer in 2015.
Klik hier voor de folder Cliëntondersteuning Wet Langdurige zorg.
Klik hier voor de Publieksversie inkoopbeleid 2016.
Klik hier voor de praatplaat.
Nieuwsoverzicht
Vacature dagbesteding

Vacature dagbesteding

woensdag, 2 oktober 2019
Vacature dagbesteding 24 uren!
Vacature leden klachtencommissie

Vacature leden klachtencommissie

maandag, 2 september 2019
Wilt u een steentje bijdragen aan de behandeling van klachten en daarmee aan de kwaliteitsverbetering van WonenPlus?