HKZ-audit

donderdag, 30 oktober 2014
‘Bevlogen medewerkers; out off the box kunnen denken;

jullie geven naar de cliënt het oprechte gevoel dat hij/zij zelfstandig kan functioneren maar toch onder de vleugels van de begeleiders valt;het hoogst haalbare voor de cliënt halen jullie er uit; afstand in nabijheid; zeker niet alles organisatiegericht maar heel veel cliëntgericht; zelfs de HEAD gaat uit van vraaggestuurd handelen!"

Met deze mooie zinnen en gezegden sloot de auditor van het keurmerkinstituut op 29 oktober de tweedaagse audit voor St. WonenPlus af.

Op maandag 20 oktober heeft een drie man sterke afvaardiging van het Keurmerkinstituut gedurende een hele dag WonenPlus doorgelicht en op 29 oktober is nog een auditor te gast geweest.
Interviews, documentonderzoek en gesprekken maakten deel uit van deze audit. Het HKZ certificaat waarvoor jaarlijks een externe audit gedaan wordt was afgelopen en dan vindt er een zgn. herbeoordeling plaats.
Het doet me deugd dat niet één kritisch punt uit de audit is gekomen. Kortom, deze dag hebben we, en dat zijn alle medewerkers en betrokkenen bij St. WonenPlus, glansrijk doorstaan.

Dank aan iedere medewerker die door zijn dagdagelijkse inzet een bijdrage geleverd heeft aan het welslagen van deze audit. Dank ook aan de medewerkers die met name tijdens deze audit extra inspanningen verricht hebben door een en ander keurig te organiseren en/of direct geaudit zijn door middel van een interview door een van de auditoren.

Er komen moeilijke tijden voor de gezondheidszorg en dus ook voor Stichting WonenPlus. Maar ook dit resultaat en de gezonde basis van de organisatie geeft mij alle vertrouwen in de toekomst!
Dank jullie wel!

Met vriendelijke groet,

Drs. H.C. (Chris) Cransveld
Bestuurder
Stichting WonenPlus
Nieuwsoverzicht
Vacature dagbesteding

Vacature dagbesteding

woensdag, 2 oktober 2019
Vacature dagbesteding 24 uren!
Vacature leden klachtencommissie

Vacature leden klachtencommissie

maandag, 2 september 2019
Wilt u een steentje bijdragen aan de behandeling van klachten en daarmee aan de kwaliteitsverbetering van WonenPlus?