Cliëntenraad
Sinds augustus 2005 is er een cliëntenraad. De cliëntenraad (CR) praat, denkt en beslist mee bij Stichting WonenPlus. Zij doet dit namens álle cliënten.
Over welke onderwerpen wordt gesproken in de CR? Bijvoorbeeld over; zorginkoop, het cliëntondersteuningsplan (COP), brandveiligheid, rechten van cliënten, cliënt-vertrouwenspersoon.
Over deze en nog meer onderwerpen geeft de CR gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van de stichting.

Wil je meer informatie over het werk van de CR?
Heb je een vraag voor de CR?
Wil je bij een vergadering aanwezig zijn?
Stuur dan een mail naar de cliëntenraad. Klik hier voor Nieuwsbrief 1, 2015

Cliëntenraad WonenPlus
Rijksweg Zuid 170
6161 BV Geleen
Gemeente Sittard-Geleen
046-4008082
clientenraad@wonenplus.nu

 

Leden cliëntenraad

mw. T. (Trudy) Duchateau
mw. T. (Trudy) Duchateau
voorzitter
mw. D.N. (Debora) Gemert
mw. D.N. (Debora) Gemert
secretariaat
mw. P. (Peetjie) Engels
mw. P. (Peetjie) Engels
penningmeester
dhr. M. (Mattie) Ramakers
dhr. M. (Mattie) Ramakers
lid
Vacature
Vacature
Lid
Marco Meijer
lid