Klachtenfunctionaris en klachtencommissie

Wanneer u een klacht heeft kunt u die indienen bij de klachtenfunctionaris van WonenPlus. Er is een klachtenfunctionaris voor cliënten en er is een klachtenfunctionairs voor medewerkers.
De klachtenfunctionaris ondersteunt u inhet oplossen van de klacht in de lijn. Mocht dit niet lukken of wilt u geen ondersteuning om de klacht in de lijn op te lossen dan stuurt de klachtenfunctionaris uw klacht door naar de klachtencommissie van WonenPlus.
Bent u cliënt van WonenPlus dan kunt er ook voor kiezen om met uw klacht niet naar de klachtencommissie te gaan maar naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

De klachtencommissie is er voor behandeling van klachten van cliënten en medewerkers van de Stichting WonenPlus. Zij bestaat uit de volgende leden:
Lid Dhr. Wassenberg Op voordracht van WonenPlus
Voorzitter Dhr. Bastiaens Op voordracht van de ondernemingsraad
Lid Mw. Gelissen Op voordracht van de cliëntenraad
Lid Dhr. Timmermans Op voordracht van WonenPlus
Lid Mw. Meusen Op voordracht van WonenPlus

De voorzitter en de secretaris moeten nog gekozen worden.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure? Lees dan het klachtenreglement voor clienten en/of het klachtenreglement voor medewerkers

Bij vragen over de klachtenfunctionaris, klachtencommissie, of het klachtenreglement kunt u contact opnemen met het hoofd beleid & kwaliteit. Tel: 046- 4008082

Direct naar het klachtenformulier voor cliënten
Direct naar het klachtenformulier voor medewerkers