Ondernemingsraad

Vanaf 1 juli 2004 is er binnen Stichting WonenPlus een ondernemingsraad. De ondernemingsraad (OR) is het orgaan dat de onderneming en alle hierin werkzame personen vertegenwoordigd in het overleg met de bestuurder. Hiertoe heeft de OR een aantal rechten en bevoegdheden die per wet geregeld zijn. De OR heeft 7 zetels. Dit aantal is afhankelijk van het aantal medewerkers dat bij Stichting WonenPlus in dienst is. Bij de bezetting van deze zetels streven we naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende regio´s.

De huidige samenstelling van de OR is:

 
Ans Kremers
Ans Kremers
Secretaris
Dorien Bruning
Dorien Bruning
Vicevoorzitter
Nicole van Rut
Nicole van Rut
Voorzitter
Laura Bongaerts
Laura Bongaerts
Lid
Joost Hoedemakers
Joost Hoedemakers
Lid
Ilona Nijs
Ilona Nijs
Ambtelijk secretaris, en geen lid van de OR