Ondernemingsraad

Vanaf 1 juli 2004 is er binnen Stichting WonenPlus een ondernemingsraad. De ondernemingsraad (OR) is het orgaan dat de onderneming en alle hierin werkzame personen vertegenwoordigd in het overleg met de bestuurder. Hiertoe heeft de OR een aantal rechten en bevoegdheden die per wet geregeld zijn. De OR heeft 7 zetels. Dit aantal is afhankelijk van het aantal medewerkers dat bij Stichting WonenPlus in dienst is. Bij de bezetting van deze zetels streven we naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de verschillende regio´s.

De huidige samenstelling van de OR is:

 
Nicole van Rut
Nicole van Rut
Voorzitter
Rinie Dols
Rinie Dols
Lid
Desi Truijens
Desi Truijens
Lid
Juliet Neelis
Juliet Neelis
Secretaris
Joep Indemans
Joep Indemans
Ambtelijk secretaris, en geen lid van de OR