Cliëntenraad

Sinds augustus 2005 is er een cliëntenraad. De cliëntenraad (CR) praat, denkt en beslist mee bij Stichting WonenPlus. Zij doet dit namens álle cliënten.

Over welke onderwerpen wordt gesproken in de CR?
Bijvoorbeeld over; zorginkoop, het cliëntondersteuningsplan (COP), brandveiligheid, rechten van cliënten, cliënt-vertrouwenspersoon. Over deze en nog meer onderwerpen geeft de CR gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van de stichting.

Wil je meer informatie over het werk van de CR?
Heb je een vraag voor de CR?
Wil je bij een vergadering aanwezig zijn?
Stuur dan een mail naar de cliëntenraad.

Contactgegevens

Cliëntenraad WonenPlus
Rijksweg Zuid 170
6161 BV Geleen

046-4008082

clientenraad@wonenplus.nu

De huidige samenstelling van de cliëntenraad

?????????????

mw. T. (Trudy) Duchateau

Voorzitter
Debora1

mw. D.N. (Debora) Gemert

Secretariaat
Mattie1

dhr. M. (Matty) Ramakers

Lid
Marco1

dhr. M (Marco) Meijers

Lid
geen-foto-portrait

Vacature

Lid

Notulen Cliëntenraad

Bekijk hieronder de notulen van de cliëntenraad:

Over Stichting WonenPlus

Organogram

Een visuele weergave van alle afdelingen binnen de organisatie van WonenPlus

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is het leidinggevende orgaan van de organisatie.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad voert overleg met de WonenPlus namens de werknemers. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad voert overleg met WonenPlus namens de cliënten. 

ANBI

De ANBI status van Stichting WonenPlus

Strategisch Beleid

Waar staan wij voor? Wat zijn onze doelstellingen? Dat lees je in het Strategisch Beleid.