Raad van Bestuur

Stichting WonenPlus heeft een eenhoofdige, eindverantwoordelijke Raad van Bestuur.

De bestuurder is Drs. H.C. (Chris) Cransveld
Nevenfuncties: 

- Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand
- Bestuurslid Zorg Aan Zet