Raad van Toezicht

Dhr. Dr. G. Hoedemakers (voorzitter)
Programma-manager bij DSM fiber intermediates
Bestuurslid Buurtvereniging Schuttersplein

Mw. Mr. M.J.H.G. van den Bongarth Meuffels (lid)
Klachtenfunctionaris Meditta BV
Voorzitter van de Interne Bezwarencommissie FWG bij Mondriaan voor geestelijke gezondheid
Lid van de Provinciale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Limburg
Klachtenfunctionaris bij Meditta

Dhr. P.M.M. Rademacher (lid)
Lid Raad van Toezicht ROC Scalda te Terneuzen
Lid Raad van Toezicht WZC Vincent Depaul te Panningen
Bestuurslid Jaguar Daimler Club Holland (JDCH)
Lid Raad van Commissarissen van reinigingsdienst WM te Sittard

Dhr. A. Parren
Bedrijfsarts als ZZP'er, Parren Arbo Consultancy
Bestuurslid belangenvereniging hart- en vaatpatiënten Westelijke Mijnstreek
Voorzitter Cliëntenraad Meditta
Lid bestuur WMO raad Sittard Geleen

Mw. M. Linssen-Bongers
Manager Bedrijfsvoering en Financiën Stichting Swalm en Roer