Raad van Toezicht

Dhr. Dr. G. Hoedemakers (voorzitter)
Programma-manager bij DSM fiber intermediates
Bestuurslid Buurtvereniging Schuttersplein

Mw. Mr. M.J.H.G. van den Bongarth Meuffels (vicevoorzitter)
Klachtenfunctionaris Meditta BV
ZZP'er

Dhr. P.M.M. Rademacher (lid)
Lid Raad van Toezicht WZC Vincent Depaul te Panningen
Bestuurslid Jaguar Daimler Club Holland (JDCH)
Lid Raad van Commissarissen van reinigingsdienst WM te Sittard

Dhr. A. Parren (lid)
Bedrijfsarts als ZZP'er, Parren Arbo Consultancy
Bestuurslid belangenvereniging hart- en vaatpatiënten Westelijke Mijnstreek
Voorzitter Cliëntenraad Meditta
Lid bestuur WMO raad Sittard Geleen

Mw. M. Linssen-Bongers (lid)
Manager Bedrijfsvoering en Financiën Stichting Swalm en Roer