Over dagbesteding bij WonenPlus

Stichting WonenPlus streeft er naar om samen met degene die de ondersteuning vraagt, te zoeken naar reguliere arbeid waarbij loon ontvangen wordt. Wanneer dit niet mogelijk is, biedt Stichting WonenPlus dagbesteding. Afhankelijk van de mogelijkheden van degene die de ondersteuning vraagt, kan gekozen worden voor dagbesteding die meer recreatief en vrijblijvend is of voor dagbesteding waarbij arbeidsmatige activiteiten plaatsvinden die minder of zelfs niet vrijblijvend zijn. Net als bij de woonondersteuning die Stichting WonenPlus biedt, is ook bij de dagbesteding de ondersteuningsvraag en de indicatie van het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg) of WMO leidend en wordt de uiteindelijk te leveren ondersteuning overeengekomen in een zorgarrangement.

Wanneer u wilt weten of er ook voor u mogelijkheden voor dagbesteding zijn, neem dan contact op met de intaker van Stichting WonenPlus door een email te sturen naar zorgaanmeldingen@wonenplus.nu

Dagbesteding bij WonenPlus

Buitenkans

Meer over onze dagbestedingslocatie Buitenkans

't Kempke

Elkaar ontmoeten, iets moois maken en samen genieten.

De Loods

Heb je oor naar technische werken?

Coachingtraject

Coachingtraject bij WonenPlus