Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn niet weg te denken in de ondersteuning van mensen met een beperking. Ook bij WonenPlus zijn vrijwilligers actief met en voor cliënten, en andersom zijn cliënten actief als vrijwilliger in de samenleving. WonenPlus gaat uit van wederkerigheid en een volwaardige deelname aan de maatschappij. De cliënt heeft de regie over de ondersteuning die hij wenst te ontvangen en bepaalt dan ook met zijn begeleider welke ondersteuning van vrijwilligers nodig of gewenst is. WonenPlus heeft geen centraal bestand van vrijwilligers maar regelt deze ondersteuning zo dicht mogelijk met en om de cliënt. Eventueel samen met de begeleider kan de cliënt een aanvraag doen voor een vrijwilliger.

Naast de individuele ondersteuning in de woon- en leefsituatie, is ook de dagbesteding blij met vrijwilligers, voor vervoer, voor ondersteuning van creatieve activiteiten en voor onze winkelactiviteiten.

Meer over vrijwilligerswerk bij WonenPlus

Regeling Vrijwilligerswerk WonenPlus

Klik hier om de regeling Vrijwilligerswerk te bekijken

Vrijwilligers Vacatures

Bekijk hier een overzicht van openstaande vacatures voor Vrijwilligers bij WonenPlus