Over wonen bij WonenPlus

De professionals van Stichting WonenPlus ondersteunen mensen binnen hun woonsituatie bij het wonen maar ook op andere levensgebieden. Daarbij maakt het niet uit of degene die ondersteuning vraagt bij zijn ouders, alleen of met anderen wil wonen.  Woonruimte kan eigendom zijn of gehuurd worden bij Stichting WonenPlus, bij een particulier verhuurder of woningcorporatie.

Past WonenPlus bij jou?

Stichting WonenPlus vindt kleinschaligheid belangrijk. Mensen wonen met niet meer dan vijf personen samen in één huis.

De volgende vormen van wonen komen binnen Stichting WonenPlus voor:

  • 24 uurszorg, kleinschalig wonen met meerdere huisgenoten en mét nachtaanwezigheid
  • 24 uurszorg, kleinschalig wonen met meerdere huisgenoten, zonder nachtaanwezigheid
  • geclusterd begeleid zelfstandig wonen
  • begeleid zelfstandig wonen

Het aantal, door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de gemeente (bij WMO), geïndiceerde uren ondersteuning en de wijze waarop ondersteuning geboden wordt, wordt in overleg met degene die de ondersteuning vraagt of met zijn wettelijk vertegenwoordiger afgesproken en vastgelegd in het zorgarrangement.

Gaan wonen bij WonenPlus, hoe werkt dat?

De Intake

Om te bekijken hoe we jou het best kunnen ondersteunen doen we een intake. Meer over de intake procedure achter deze tegel.

Producten en Diensten

Op deze pagina leest u op welke manieren WonenPlus kan ondersteunen op het gebied van wonen.

Indicatie

Met welke indicaties komt u in aanmerking voor ondersteuning van WonenPlus?

Onze Woonlocaties